ตลาดวโรรส 'กาดหลวง' เจียงใหม่ / Waroros Market, Chiang Mai 6.5

4.2 star(s) from 3377 votes
Wichayanon Rd, Chang Moi
Chiang Mai, 50300
Thailand
Add Review

About ตลาดวโรรส 'กาดหลวง' เจียงใหม่ / Waroros Market, Chiang Mai

ตลาดวโรรส 'กาดหลวง' เจียงใหม่ / Waroros Market, Chiang Mai ตลาดวโรรส 'กาดหลวง' เจียงใหม่ / Waroros Market, Chiang Mai is one of the popular place listed under Shopping/retail in Chiang Mai , Place To Eat/Drink in Chiang Mai , Market in Chiang Mai , Lodging in Chiang Mai ,

Contact Details & Working Hours

Details

ตลาดวโรรสหรือที่เรียกกันว่า กาดหลวงเชียงใหม่ เป็นตลาดเอกชนที่ล้อมรอบด้วยถ.วิชยานนท์ ถ.ช้างม่อย ถ.ข่วงเมรุ และตรอกเล่าโจ๊ว พื้นที่ของตลาดคืออาคาร 3 ชั้น(ขายของฝาก ของสด เสื้อผ้าพื้นเมือง เสื้อผ้าแฟชั่นและอื่นๆ) รวมถึงซอยทางเดินด้านหลังอาคาพาณิชย์ด้วย

Map of ตลาดวโรรส 'กาดหลวง' เจียงใหม่ / Waroros Market, Chiang Mai

Updates from ตลาดวโรรส 'กาดหลวง' เจียงใหม่ / Waroros Market, Chiang Mai

Reviews of ตลาดวโรรส 'กาดหลวง' เจียงใหม่ / Waroros Market, Chiang Mai

   Loading comments-box...

OTHER PLACES NEAR ตลาดวโรรส 'กาดหลวง' เจียงใหม่ / WAROROS MARKET, CHIANG MAI