วัดบางพระ จ.นครปฐม (หลวงพ่อเปิ่น) 7.26

4.7 star(s) from 7517 votes
เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้วฟ้า จังหวัดนครปฐม
Amphoe Nakhon Chai Si, 73120
Thailand
Download vCard Share
Send Message Add Review

About วัดบางพระ จ.นครปฐม (หลวงพ่อเปิ่น)

วัดบางพระ จ.นครปฐม (หลวงพ่อเปิ่น) วัดบางพระ จ.นครปฐม (หลวงพ่อเปิ่น) is one of the popular place listed under Buddhist Temple in Amphoe Nakhon Chai Si , Church/religious Organization in Amphoe Nakhon Chai Si , Religious Organization in Amphoe Nakhon Chai Si ,

Contact Details & Working Hours

Details

วัดบางพระเป็นวัดเก่าแก่ สร้างมาเมื่อใดไม่มีหลักฐานที่บันทึกไว้ แต่สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง (ประมาณ พ.ศ.๒๒๒๐) โดยอาศัยหลักฐานทางโบราณคดี คือ อุโบสถหลังเก่า ที่มีโครงสร้างและภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่บ่งบอกว่าเป็นศิลปะในสมัยนั้น ประกอบกับการขุดค้นทางโบราณคดี โดยสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี กรมศิลปากรเพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางในการบูรณะตั้งแต่ เดือนกันยายน ๒๕๔๗ แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ ทำให้ได้ทราบข้อมูลใหม่ทางวิชาการโบราณคดีเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดบางพระ


ตามหลักฐานทางโบราณคดีทำให้ทราบว่า อุโบสถหลังเก่าอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น ไม่สามารถทราบได้ว่าใครเป็นผู้สร้างและมีประวัติความเป็นมาอย่างไร แต่เพียงเท่านี้ก็ทำให้เข้าใจได้ว่าวัดบางพระเป็นวัดเก่าแก่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า ๓๓๐ ปี เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในละแวกนี้มาช้านาน และทางวัดบางพระเองก็ได้รับการอุปถัมภ์จากชาวบ้านมาเป็นอย่างดีตลอดมา ในขณะเดียวกันอุโบสถหลังเก่าที่มีขนาดเล็กและคับแคบ พระสงฆ์ไม่สามารถประกอบสังฆกรรมได้อย่างสะดวก เพรามีผู้ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและขอบรรพชาอุปสมบทเป็นจำนวนมาก


ดังนั้น เจ้าอธิการหิ่ม อินฺทโชโต เจ้าอาวาสวัดบางพระในสมัยนั้นได้ชักชวนพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้าน ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมา โดยได้ชักลากไม้บริเวณรอบๆ วัด (กล่าวกันว่าในสมัยนั้นบริเวณรอบๆ วัดบางพระเป็นป่าไม้ที่ยังอุดมสมบูรณ์มาก) มาก่อสร้างอุโบสถไม้ที่มีขนาดใหญ่โต แห่งหนึ่งในละแวกคุ้งน้ำนครชัยศรี โดยสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๗๐


ในสมัยพระอุดมประชานาถ (เปิ่น ฐิตคุโณ) เป็นเจ้าอาวาสวัดบางพระ ท่านได้ทำการพัฒนาวัดบางพระจนเจริญรุ่งเรืองมาเป็นลำดับ โดยท่านได้ทำการบูรณะอุโบสถหลังใหม่ เนื่องจากอุโบสถหลังใหม่นี้สร้างจากไม้ทั้งหลัง จึงชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา โดยท่านได้ทำการบูรณะอุโบสถหลังใหม่เป็นคอนกรีตนอกจากนี้ยังทำการบูรณะและก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ เพื่อเป็นสมบัติในพระพุทธศาสนาไว้อีกมากมาย จวบจนชีวิตของท่าน


ต่อมา พระครูอนุกูลพิศาลกิจ (สำอางค์ ปภสฺสโร) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ได้ดำเนินรอยตามปฏิปทาของอดีตเจ้าอาวาสวัดบางพระ ทำนุบำรุงและพัฒนาวัดด้วยดีตลอดมา โดยในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ได้ร่วมกับกรมศิลปากรดำเนินการบูรณะอุโบสถหลังเก่าจนมีสภาพที่ดีจนถึงปัจจุบัน

Map วัดบางพระ จ.นครปฐม (หลวงพ่อเปิ่น)

Updates from วัดบางพระ จ.นครปฐม (หลวงพ่อเปิ่น)

Review วัดบางพระ จ.นครปฐม (หลวงพ่อเปิ่น)

   Loading comments-box...

OTHER PLACES NEAR วัดบางพระ จ.นครปฐม (หลวงพ่อเปิ่น)