วัดม่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 6.72

4.5 star(s) from 9468 votes
moo 6 Hua Ta Phan
Wiset Chai Chan, 14110
Thailand
Download vCard Share
Add Review

About วัดม่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

วัดม่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วัดม่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง is one of the popular place listed under Buddhist Temple in Wiset Chai Chan , Church/religious Organization in Wiset Chai Chan ,

Contact Details & Working Hours

Details

Wat Muang contion the world's largest Phra Ubosot that is sumounded by lotus petals as well houses images of famous monks scuiptural depictions of the land of Thai deites the Hell the Heaven as well as the land of Chinese deities including an immense Kwan Yin image. A historic event of the Thai-Bumese battle at Wiset Chai Chan was depicted in the from of a sculptural display, as well, Lacal products of Ang Thong are also available here

Map วัดม่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

Updates from วัดม่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

Review วัดม่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

   Loading comments-box...

OTHER PLACES NEAR วัดม่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง