วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี : UDonthani Vocational College (UDVC) 6.41

เลขที่ 8 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
Udon Thani, 41000
Thailand
Download vCard Share
Send Message Add Review

About วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี : UDonthani Vocational College (UDVC)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี : UDonthani Vocational College (UDVC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี : UDonthani Vocational College (UDVC) is one of the popular place listed under Education in Udon Thani , School in Udon Thani ,

Contact Details & Working Hours

Details

ปรัชญา : สร้างทักษะ มีวินัย ใฝ่อาชีพ
เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่สังคม
อัตลักษณ์ : สามัคคี มีทักษะวิชาชีพ

Map วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี : UDonthani Vocational College (UDVC)

Updates from วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี : UDonthani Vocational College (UDVC)

Review วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี : UDonthani Vocational College (UDVC)

   Loading comments-box...

OTHER PLACES NEAR วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี : UDONTHANI VOCATIONAL COLLEGE (UDVC)