สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย 5.79

ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ เซ็นเตอร์
Bangkok, 10240
Thailand
Download vCard Share
Send Message Add Review

About สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย

สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย is one of the popular place listed under Education in Bangkok ,

Contact Details & Working Hours

Details

สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย ภายใต้บริษัท พีเพิลมีเดีย จำกัด จัดตั้งขึ้น เพื่อเสริมสร้างทักษะในทางวิชาชีพเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพของตนเอง และเสริมสร้างทักษะ ความชำนาญกับอาชีพของตนเองได้อย่างถูกต้อง ในภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันแปรในปัจจุบัน และร่วมมือ กับกลุ่มธุรกิจต่างๆ เพื่อที่จะช่วยขับเคลื่อนให้คนไทยได้มีรายได้ ด้วยการจัดสัมมนาหรืออบรมเชิงปฏิบัติ (Seminar or Workshop) เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดทักษะความรู้ความสามารถในการนำไปประกอบอาชีพ หรือประกอบกิจการในอนาคต
www.สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย.com

Map สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย

Updates from สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย

Review สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย

   Loading comments-box...

OTHER PLACES NEAR สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย