โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 5.18

205 หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว ถนนโชตนา ตำบลสันทราย
Fang, 50110
Thailand
Download vCard Share
Add Review

About โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ is one of the popular place listed under High School in Fang ,

Contact Details & Working Hours

Details

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่นอกเขตตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนประจำอำเภอฝาง และเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งเดียวในอำเภอฝางที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ประวัติโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในปี พ.ศ. 2504 โดยอำเภอฝางซึ่งมี ร้อยโทฝาด วัฒนผล เป็นนายอำเภอฝาง นายสวาสดิ์ สุคนธา ศึกษาธิการอำเภอฝางในขณะนั้น นายทองชอบ กินาวงศ์ ผู้อุปการะโรงเรียน ได้ร่วมมือกันหาที่ดินสำหรับที่จะตั้งโรงเรียน โดยได้เลือกเอาที่ดินสงวน ของทางราชการ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ดินว่างเปล่า ห่างจากตัวอำเภอฝาง 7 กิโลเมตร ได้มีราษฎรตำบลสันทรายและตำบลแม่สูน ได้ร่วมมือกันสร้างอาคารชั้นเดี่ยว สร้างด้วยไม่ไผ่ หลังคามุงตองพลวง(ตองตึง) สำหรับห้องเรียน และเปิดทำการสอนชั้น ม.ศ.1 จำนวน 1 ห้อง เรียน มีนักเรียน 34 คน มีครูสอน 3 คน และได้แต่งตั้ง นายอินทร์ศวร แย้มแสง ซึ่งดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนฝางศึกษาปราสาท มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์คนแรก ต่อมาได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ จันทระ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ จนกระทั่งกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายดำรง วิวัฒนผล มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2504 เป็นต้นมา ต่อมา พ.ศ. 2509 นายสุรชาติ ช่วงฉ่ำ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ได้ทำหนังสือยื่นต่อนาย อำเภอฝาง ขอกำหนดบริเวณโรงเรียนที่ แน่นอน และได้ล้อมรั้วชั่วคราวรอบอาณาเขต ซึ่งกำหนดเขตโรงเรียนได้ดังนี้ทิศเหนือ ติดซอยเข้าหมู่บ้านสันลมจอย (บ้านสัน หนองเขียว) มีความยาว 338 เมตร ทิศใต้ ติดที่ดินของนางบัวจันทร์ โค้วสุวรรณ และที่ดินของนายไพรัตน์ รัตนพิชัย มีความยาว 338 เมตร ทิศตะวันตก ติดเนินเขาสันป่าฮัก มีความยาว 338 เมตร ทิศตะวันออก ติดถนนโชตนา มีความยาว 250 เมตร พ.ศ. 2521 เนื่องจากโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เปิดหลักสูตรอาชีวศึกษา บริเวณเนื้อที่โรงเรียนไม่เพียงพอ นายสุรชาติ ช่วงฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ทำเรื่องขอขยายเนื้อที่ไปทางด้านหลังโรงเรียน ซึ่งมีเนื้อที่ว่างเปล่าต่อทางอำเภอฝาง และได้รับ อนุมัติในเวลาต่อมา โดยกำหนดเนื้อที่โรงเรียน ทั้งหมด 188 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา

Map โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

Review โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

   Loading comments-box...