สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร Cadet Centre สัตหีบ ชลบุรี 4.55

114/310 กม.5 ตรงข้ามสนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ ชลบุรี
Sattahip, 20180
Thailand
Send Message Add Review

About สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร Cadet Centre สัตหีบ ชลบุรี

สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร Cadet Centre สัตหีบ ชลบุรี สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร Cadet Centre สัตหีบ ชลบุรี is one of the popular place listed under Education in Sattahip , Educational Camp in Sattahip ,

Contact Details & Working Hours

Details

ที่ 1 เตรียมทหาร โรงเรียนนายเรือ 2 ปีซ้อน ปี 54 และ 55
- ผลงานในปี 54 ทําให้นักเรียนสอบผ่านนักเรียนเตรียมทหารรอบแรก 2 คน และสอบผ่าน
รอบสอง 1 คน ในนี้มีนักเรียนที่สอบได้ลําดับที่ 1 ของเหล่าทหารเรือ
- ผลงานในปี 55 ทําให้นักเรียนสอบผ่านนักเรียนเตรียมทหารรอบแรก 9 คน คิดเป็นจํานวนที่
ได้ 31 ที่ และสอบผ่านรอบสอง 7 คน ในนี้มีนักเรียนที่สอบได้ลําดับที่ 1 ของเหล่าทหารเรือ
- ผลงานในปี 56 ทําให้นักเรียนสอบผ่านนักเรียนเตรียมทหารรอบแรก 19 คน คิดเป็นจํานวนที่
ได้ 59 ที่ และสอบผ่านรอบสอง 10 คน
- ผลงานในปี 57 ทําให้นักเรียนสอบผ่านนักเรียนเตรียมทหารรอบแรก 9 คน คิดเป็นจํานวนที่
ที่ได้ 26 ที่ ในปีนี้มีนักเรียนมาเก็บตัวรอบสองเพิ่มเติม และสอบผ่านรอบสอง 10 คน
- ผลงานในปี 58 ทําให้นักเรียนสอบผ่านนักเรียนเตรียมทหารรอบแรก 16 คน คิดเป็นจํานวน
ที่ได้ 49 ที่ ในปีนี้มีนักเรียนมาเก็บตัวรอบสองเพิ่มเติม และสอบผ่านรอบสอง 11 คน

Map of สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร Cadet Centre สัตหีบ ชลบุรี

Updates from สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร Cadet Centre สัตหีบ ชลบุรี

Reviews of สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร Cadet Centre สัตหีบ ชลบุรี

   Loading comments-box...

OTHER PLACES NEAR สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร CADET CENTRE สัตหีบ ชลบุรี