วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี lbtech , lopburi 6.45

323 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
Muang Lopburi, 15000
Thailand
Download vCard Share
Add Review

About วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี lbtech , lopburi

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี lbtech , lopburi วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี lbtech , lopburi is one of the popular place listed under School in Muang Lopburi ,

Contact Details & Working Hours

Details

เพจนี้ไม่ใช่เพจของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีโดยตรงนะครับ เป็นเพจที่ผมศิษเก่าคนหนึ่งรักในสถาบัน และสร้างขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้แชร์และแบ่งปันกันนะครับ ขอบคุณไว้นะที่นี้ครับ

รหัสสถานศึกษา : 1316016101
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2510 โดยรวม 3 สถาบันเข้าด้วยกันคือ โรงเรียนช่างกลลพบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2500 ในโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ต่อมาได้แยกออกมา โรงเรียนโคกกะเทียม ไปรวมกับแผนกช่างยนต์
ของโรงเรียนการช่างลพบุรี ปัจจุบันมีเนื้อที่ 18 ไร่เศษ ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนช่างกลลพบุรี”โรงเรียนช่างกลลพบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10
พฤษภาคม 2500 ในโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยต่อมาได้แยกออกจากโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ไปรวมกับแผนกช่างยนต์
ของโรงเรียนการช่างลพบุรี ปัจจุบันมีเนื้อที่ 18 ไร่เศษ ใช้ชื้อว่า “โรงเรียนช่างกลลพบุรี“โรงเรียนการช่างลพบุรี ชื่อเดิมว่าโรงเรียน
ช่างไม้ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2481 ที่ถนน พระยากำจัด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ 6 ไร่2 งาน 16 ตารางวา เปิดสอน
ทั้งระดับประถมมธัยม อาชีวศึกษาตอนต้น และระดับอาชีวศึกษาตอนปลาย ในวิชาช่างไม้ช่างทาสีน้ำมัน และช่างยนต์ โรงเรียน
การช่างสตรีลพบุรี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2496 ที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ปัจจุบัน เปิดสอนในระดับอาชีวศึกษาตอนปลายในปี
พ.ศ. 2498 โรงเรียนการช่างสตรีบ้านหมี่ได้ย้ายจากบ้านหมี่ มารวมเข้าด้วยกันและขยายการเรียนถึงประโยคอาชีวศึกษาขั้นสูง
เปิดสอนในแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย แผนกอาหารและโภชนาการ และแผนกหัตถกรรมทั้ง 3 โรงรวมเป็นโรงเรียนเดียวกันใช้ชื่อ
ว่า “โรงเรียนเทคนิคลพบุรี” เนื้อที่ประมาณ 47 ไร่ 2 งาน 19 ตารางวา ซึ่งเป็นเนื้อที่รวมระหว่างโรงเรียนช่างกลลพบุรีกับโรงเรียนการ
ช่างลพบุรี ตั้งอยู่อยู่ริมถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตรงข้ามกับศูนย์สงครามพิเศษ ติดกับวิทยา
ลัยครูเทพสตรี เปิดสอนในระดับ ปวช. พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับ ปวส. เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี” ต่อมาได้เปลี่ยน
ใหม่อีกเป็น “วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี” เมื่อพ.ศ. 2522 ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาประมาณ 5,000 คน

Map วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี lbtech , lopburi

Updates from วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี lbtech , lopburi

Review วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี lbtech , lopburi

   Loading comments-box...

OTHER PLACES NEAR วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี LBTECH , LOPBURI