ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 6.37

4.3 star(s) from 294 votes
404 Moo 10, Tambon Kok - Bandu, Amphur Muang
Ban Du, 57100
Thailand
Download vCard Share
Add Review

About ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย is one of the popular place listed under Community & Government in Ban Du , Airport Shuttle in Ban Du , Airline in Ban Du ,

Contact Details & Working Hours

Details

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย หรือ สนามบินเชียงราย ตั้งอยู่เลขที่ 404 หมู่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ห่างจากถนนพหลโยธิน ทางทิศตะวันออกประมาณ 2.6 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองเชียงราย ประมาณ 8 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 3,042 ไร่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2535 สังกัดกรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม ต่อมา บพ.ได้โอนท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มาขึ้นอยู่กับการบริหารของ "การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2541 และ "การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย” ได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ชื่อ "บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด ” เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบันต่อมา คณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มีมติเห็นชอบให้เพิ่มชื่อท่าอากาศยานเชียงรายเป็น ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตามที่ได้มีการร้องขอจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในจังหวัดเชียงราย ดังนั้น ทอท. จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2553 เป็นต้นมาเดิมท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีหลุมจอดอยู่ 5 หลุมจอด ขณะนี้กลางปี 2559 กำลังขยายอีก 2 หลุมจอด เพิ่มเป็น 7 หลุมจอด ให้แล้วเสร็จในปี 2560 และในช่วงปี 2560-2562 เพิ่มอีก 7 หลุมจอด เพื่อให้ขยายเป็น 14 หลุมจอด คาดว่าโครงการทั้งหมดจะแล้วเสร็จและพร้อมใช้งานสมบูรณ์ทุกหลุมจอดไม่เกินปี 2564 เป็นต้นไป

Map ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

Review ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

   Loading comments-box...